3. - 4.

JÚN 2017

Medzinárodná výstava ruží

Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji

10.00 h – 17.00 h

"Ruža - kráľovná kvetov”

Srdečne pozývame všetkých milovníkov ruží, celé rodiny či nadšencov krásy na Medzinárodnú výstavu ruží.
Čaká na Vás približne 300 druhov ruží z Európy a zo sveta. Zaujímavé aranžmány, 100-ročné autíčko alebo jeden z najmodernejších motoristických kúskov sveta upútajú Vašu pozornosť. Oči a dušu potešia umelecké diela akademickej keramičky Ivett Axamítovej a zaujímavé hobby výrobky Anny Dzuríkovej.

Počas celej výstavy bude v príjemnom kaštieľskom parku prebiehať kultúrny program pre dospelých i deti. Aby ste si úplne vychutnali sobotnú či nedeľnú návštevu tohoto podujatia, čakajú na Vás dobroty záhradnej reštaurácie a výborná kávička v záhradnej kaviarni.

Celkom určite potešíte aj ivanských maliarov, nakoľko pre Vás pripravili výkresy s témou “ruža” a budú v areály vystavené.

Ste srdečne vítaní, tešíme sa na Vás.
Obec Ivanka pri Dunaji a Občianske združenie Ivanskí záhradkári.

Vstupné:
3 eurá.

Program

3.6.2017 - Sobota

Čas Program exteriér
11.15 Otvorenie výstavy – minister kultúry a starosta obce – privítanie hostí a návštevníkov
11.30 Ruže v tónoch harfy – Lucia Brezovská
12.30 Informácie o programe a hlasovaní o najkrajšiu ružu
13.00 Odchod kabrio-autobusu na malú exkurziu na Mohylu M.R.Štefánika
14.30 Vystúpenie skupiny Five Gentlemen

INTERIÉR -
Hudobný sprievod žiakov ZUŠ Ivanka pri Dunaji,
Výstava umeleckých diel p. Ivett Axamítovej,
Výstava hobby výrobkov p. Anny Dzuríkovej.4.6.2017 - nedeľa

Čas Program exteriér
11.15 Divadielko pre deti „Šípová Ruženka“ – Ivanka pri Dunaji
12.00 Krátky príhovor keramičky Ivett Axamítovej
12.30 Vyhodnotenie vystavených kresieb
13.00 Hudobné vystúpenie Ivana Ecetová TRIO
15.00 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ružu
17.00 Ukončenie výstavy

INTERIÉR -
Hudobný sprievod žiakov ZUŠ Ivanka pri Dunaji,
Výstava umeleckých diel p. Ivett Axamítovej,
Výstava hobby výrobkov p. Anny Dzuríkovej.Organizátori

Ivanka pri Dunaji

Za podpory

Pod záštitou Ministra kultúry
Keis Media

Vystavovatelia

Botanická záhrada UK
Arborétum Mlyňany SAV
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV
Kvetinárstvo Orchidea

Kontakt

Karin Porupčanová

+421 904 601 131

Erika Botlíková

+421 905 264 297

Adresa

Námestie padlých hrdinov 42/7,
Ivanka pri Dunaji, 900 28,
Slovensko
Parkovanie zabezpečené


Zoznam vystavených ruží

KOMPLETNÝ ZOZNAM POSTUPNE PRIBUDNE

O nás

Ivanskí záhradkári je občianske združenie, ktoré od roku 2012 združuje 220 členov, amatérskych záhradkárov v Ivanke pri Dunaji a okolí.

Členovia združenia Ivanskí záhradkári cestujú po celom Slovensku a spoznávajú kultúru a výnimočnosti našich krajanov.
Ide o skupinu ľudí s veľkým zanietením pre prostredie v ktorom žijú, neustále ho skrášľujú a vedú k tomu aj mládež a deti v obci. Pre deti a mládež organizujú podujatia, ktoré navracajú naše deti k spolužitiu s prírodou a externým prostredím.
Na potuľkách naprieč Slovenskom sa ukázalo, že “RUŽE” pomaly stratili svoje miesto v okrasných záhradách či predzáhradkách.

Nakoľko je ruža “kráľovna kvetov”, OZ Ivanskí záhradkári sa rozhodli upriamiť pozornosť na tieto prekrásne kvety pomocou Medzinárodnej výstavy ruží.

Členovia združenia pátrali po histórii ruží v Ivanskom kaštieli a dopátrali sa ku týmto dvom zaujímavostiam:Vedeli ste že:
sme na Slovensku mali "Ružovú gófku"? Grófka Mária Henrieta Choteková založila a vlastnila najvýznamnejšie rozárium v Európe. Narodila sa v roku 1863 v Dolnej Krúpej a celý svoj život zasvätila “ruži – kráľovnej kvetov”. Zhruba pred 80 rokmi boli ruže vypestované v jej rozáriu súčasťou veľkých panských záhrad v nemecky hovoriacich krajinách, Škandinávie, USA či Kanade.


Grofka

Patrila v rámci Európy medzi najuznávanejšie odborníčky. Jej rozárium sa pýšilo okolo 6000 exponátmi ruží.
Bohužiaľ, druhá svetová vojna sa podpísala na postupnom a úplnom zničení jej rozária. Dožila sa 82 rokov, no jej odborná práca a všetká zanietenosť pre ruže neostala v zabudnutí.
Občianske združenie Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej v Dolnej Krúpej pod vedením p. Alenky Krátkej organizuje v kaštieli na počesť grófky Chotekovej každoročne “Slávnosť Ruží” a postupne pracujú na obnove rozária. Ruže grófky Chotekovej sa dodnes pestujú a predávajú v nemeckej spoločnosti KORDES.Grófka Júlia sa stala paňou kaštieľa v Ivake pri Dunaji v roku 1854. V tom čase mala 22 rokov a dodnes je známa ako grófka, ktorá sa vždy starala a zvelaďovala park, kaštieľ a samotnú Ivanku pri Dunaji. Od manželovej smrti (1868), až do roku 1871 grófka čelila dedičským konaniam, až sa napokon kaštiel v Ivanke pri Dunaji stal jej právoplatným majetkom.


Grofka

S grófkou Chotekovou sa nikdy nestretla, no spájal ich záujem a láska k ružiam a to sa odzrkadlilo na ich záhradách. Grófka Júlia sa postarala o úplnú obnovu parku, pričom bola jedna jeho časť upravená na rozárium.


Po smrti grófky Júlie neustála zmena majiteľov panstva a druhá sv. vojna spôsobila zanedbanie starostlivosti o park.
Po vojne dostala kaštieľ a park do užívania Slovenská akadémia viet. V 1956 navrhol záhradný architekt z Arboréta Mlyňany poslednú úpravu parku, ktorá bola v plnom rozsahu zrealizovaná.


Postupným ubúdaním finančných prostriedkov sa park stal veľkou zatrávnenou plochou s majestnátnymi stromami, ktoré tu pretrvávajú dodnes.

Občianske zruženie Ivanskí záhradkári na počesť grófky Júlie Hunyadyovej a grófky Márie Chotekovej vysadia v kaštieľskom praku ruže, ktoré budú symbolom histórie. Vysadenie ruží slúži na okrášlenie parku a zároveň tým občianske združenie veľmi vrúcne ďakuje cirkevnému rádu “Spoločnosť Ježišova” za poskytnutie kaštieľa a parku, pre Medzinárodnú výstavu ruží.

Občianske združenie Ivanskí záhradkári a obec Ivanka pri Dunaji všetkým srdečne ďakuje za pomoc a veľkú podporu pri realizácii a priebehu výstavy.